Đổi vợ - Thú chơi biến thái (tiếp theo và hết)

13/09/2012 14:54
Không vào hang cọp làm sao bắt được… cọp cái? Tôi quyết xâm nhập để nhìn tận mắt vấn đề. Điều khó của tôi là không thể dùng vợ của mình để "làm mồi". Lại càng không thể mượn đồng nghiệp nữ làm casscader cho đám dâm dê kia thụ hưởng. Đắn đo mãi, tôi quyết định đi một mình.

Dùng vô tư vì đó là đồ mượn

16/05/2012 14:51
(GDVN) - Từ những thứ nhỏ nhặt đến những vật dụng đắt tiền: máy ảnh, laptop, xe máy… sinh viên đều mượn của nhau dễ dàng. Nhiều phiền toái nảy sinh từ đây.