Mỗi tuần 1 triệu phú

07/12/2012 10:14
(GDVN) -Mua, bán, cập nhật giá vàng, chứng khoán cũng như hoạch toán lãi/lỗ, không đầu tư bằng tiền mà kiếm tiền ngay.