“Thanh niên nông thôn đi học nghề cốt là để nhận tiền ăn rồi về”

04/11/2013 07:00
(GDVN) - “Việc tổ chức lớp học đôi khi còn mang tính chất đối phó, hình thức và mang tính chất để giải ngân mà không được kiểm soát, giám sát và tổ chức một cách nghiêm túc. Bởi vậy nhiều nơi người ta cử thanh niên nông thôn đi học nghề cốt là để nhận tiền ăn rồi về, bởi vậy hiệu quả kém”.

Đào tạo theo nhu cầu không còn sức hút

08/11/2012 07:08
Do có độ chênh lớn giữa đào tạo và sử dụng cũng như hiệu quả kinh tế không cao nên thời gian gần đây rất ít doanh nghiệp mặn mà với loại hình liên kết với các trường đào tạo theo đơn đặt hàng.