Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam
GDVN- Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.