Người Việt, Nhất và Bét (2)

28/11/2016 06:26
(GDVN) - Để cho phù hợp với thực tế có lẽ nên đổi câu thành ngữ "tham như mõ" thành dạng hiện đại “tham như cán bộ tham nhũng”.

Tuyên dương 30 giảng viên là doanh nhân

15/12/2014 06:56
(GDVN) - Họ là những giảng viên doanh nhân có đóng góp khi tham gia giảng dạy online và offline Dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.