Du lịch... hành xác thời khủng hoảng

01/08/2012 12:03
Bị chặt chém không thương tiếc, nhiều người khóc dở mếu dở vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, ‘mang con bỏ chợ’ của công ty T.L. Chị Khánh ngao ngán: “Nếu biết công ty làm ăn tỏn hoẻn thế này, mình chẳng đi cho xong”.