“Làm báo – Mực mài nước mắt”

21/06/2016 06:59
(GDVN) - Dù đã hơn 80 tuổi, bệnh trong một thời gian dài, nhưng nhà báo lão thành Lê Khắc Hoan vẫn dành thời gian viết hơn 400 trang sách “Làm báo – Mực mài nước mắt”.