Đã có Điều lệ trường Đại học mới

10/12/2014 19:28
(GDVN) - Điều lệ này áp dụng đối với trường đại học, học viện đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ bao gồm cả các trường công lập và tư thục.