Chọn sách giáo khoa, đừng mỗi bộ vài cuốn

09/12/2019 07:00
(GDVN) - Để có một bộ sách thật sự tốt, thật sự phù hợp với địa phương mình thì các địa phương nhất định chỉ nên chọn nguyên một bộ sách trong 5 bộ sách đã cho.