Học sinh giỏi cũng vào mùa xin điểm

26/12/2017 06:26
(GDVN) - “Xin điểm” tưởng như chỉ học sinh yếu kém mới cần đến hai tiếng ấy. Thế nhưng ngay cả với học sinh giỏi, chuyện xin điểm vẫn thường xảy ra ở khá nhiều nơi.