Khi hậu vệ thích làm tiền đạo

01/04/2013 07:24
(GDVN) - Họ có nhiệm vụ chính là phòng ngự, nhưng nhiệm vụ đó không thể ngăn cản họ đáp ứng thú vui của cá nhân là "bóp cò súng".