“Đề án đổi mới giáo dục” - Vì sao chưa được Trung ương thông qua?

24/10/2012 06:00
“Tôi mừng vì Đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo chưa được Trung ương (T.Ư) thông qua. Chuẩn bị Đề án chưa tốt, nên việc chưa thông qua cho thấy T.Ư rất thận trọng với sự nghiệp giáo dục” - GS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Đại học - Bộ GD&ĐT, nhận định.

Có một cách tính lương giáo viên không thực tế

23/10/2012 06:10
(GDVN) - Theo một cách tính lương giáo viên như một trang mạng mới đưa, mỗi năm nhà giáo được nghỉ 185 ngày, nếu tính cân đối giữa thời gian lao động thực tế so với thu nhập, lương giáo viên có lẽ không phải thấp như suy nghĩ hiện nay?