Hà Nội có 7 quận vùng cam

15/01/2022 16:12
GDVN- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19.