Mây đen che phủ và Mặt trời tỏa nắng

06/01/2021 07:06
GDVN- Năm mới, vận hội mới vẫn là điều mong mỏi của những người Việt Nam, cầu mong sao cho “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn sẽ toả nắng ở Việt Nam".

Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt

26/09/2019 14:28
(GDVN) - Trước Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhân dân rất tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, Đại hội sẽ lựa chọn người đủ đức, đủ tài để chỉ đạo, lãnh đạo đất nước.

Con đường tất yếu

05/10/2018 07:23
(GDVN) - “Tam dân hợp nguyện” mới là cái gốc bền vững muôn đời mà bất kỳ thể chế chính trị nào, bất kỳ vị quân vương nào cũng không được phép làm trái.

Lệnh của Dân, làm thì sống, chống thì…

11/04/2018 07:39
(GDVN) - Có lẽ trên thế giới này, khó tìm được những quốc gia mà tỷ lệ công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhiều tương đương Việt Nam.

Quan ơi, sao nhiều thế?

03/12/2017 07:55
(GDVN) - Trên không làm gương, trên cứ “phình” ra hà cớ gì bắt dưới phải “teo” lại?