Chỉ tại cây Xoài! Chặt!

31/05/2020 06:37
GDVN- Tại cây xoài trồng ở góc khuất tầm nhìn, hàng năm trái lại nhiều, là nơi tụ tập của rất đông học trò nên sẽ gây ra hiểm họa khôn lường, đề nghị chặt!