Cuộc điện thoại bất ngờ đến Trung Nam Hải

(GDVN) - Chiến thuật này của Donald Trump khiến người viết liên tưởng đến Gia Cát Lượng với "không thành kế": mở cửa thành, lên lầu gảy đàn đón đại quân của Tư Mã Ý.

Donald Trump, Rex Tillerson và Biển Đông

(GDVN) - Donald Trump và cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông.

Donald Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

(GDVN) - Bất kể là cố ý hay vô tình, cuộc điện đàm này sẽ thay đổi cơ bản sự lý giải của Trung Quốc về ý đồ chiến lược của Trump, theo hướng tiêu cực hơn.
Đang tải tin...