Súng nhận ra chủ nhờ vân tay

08/10/2012 15:58
Bộ Nội vụ và Bộ Công nghiệp Nga mới đây đưa ra đề xuất kiểm soát số vũ khí đang lưu thông bằng một hệ thống quản lý mới.