Henry Kissiger phải phẫu thuật tim

16/07/2014 10:54
(GDVN) - Kissinger là nhân vật "thiết kế" cái bắt tay giữa Nixon với Mao Trạch Đông năm 1972 để Mỹ làm ngơ cho Trung Quốc xâm lược nốt nửa phía Tây quần đảo Hoàng Sa.