Chú heo miền Tây biết trông giữ nhà và "ăn chay"

28/08/2012 14:03
Nghe tin giữa miền Tây sông nước bỗng dưng xuất hiện một “lão trư” vừa biết ăn chay lại vừa biết coi nhà cùng nhiều khả năng thông minh đột biến, không ít người vừa ngạc nhiên lại vừa hồ nghi.