Xe đạp “tinh trùng” dài gần 3 mét

15/11/2011 14:41
Ngân hàng Tinh trùng Seattle ở Mỹ vừa đưa vào sử dụng chiếc xe đạp điện “tinh trùng” để đi thu gom tinh trùng từ những người dân hiến tặng.