Khi hiệu trưởng là "chủ tài khoản"

04/12/2019 06:46
(GDVN) - Nhiều vị hiệu trưởng nắm “quyền sinh quyền sát” trong tay nên đã chi tiêu quá đà, bị kỷ luật là bài học cho nhiều người đang là “chủ tài khoản”.