Hà Nội: Học phí giáo dục công lập chất lượng cao tối đa 3 triệu/năm

06/07/2013 17:10
(GDVN) - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trong năm 2013-2014 tối đa với mầm non là 2,9 triệu đồng/năm, với tiểu học là 2,9 triệu đồng, THCS và THPT là 3 triệu đồng.