Hoa hậu Thu Thảo có thể bị tước bằng tốt nghiệp nếu...

25/09/2012 07:18
(GDVN) - Theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ bị hủy kết quả thi tốt nghiệp hệ trung cấp, nếu ĐH Tây Đô làm trái hướng dẫn trong quy chế.

Chuyện HH Thu Thảo: 2 dấu hỏi to đùng cho Hiệu trưởng ĐH Tây Đô

17/09/2012 07:08
(GDVN) - Trước khá nhiều văn bản trả lời của phía Trường ĐH Tây Đô để chứng minh Hoa hậu Thu Thảo đã được đặc cách tốt nghiệp thi trung cấp và ngay sau đó thi liên thông lên cao đẳng, 2 câu hỏi lớn tiếp tục được đặt ra cho ông Quyền Hiệu trưởng Phan Văn Thơm.