Vũ khí tinh xảo thời Vua Hùng

07/09/2011 10:29
Nhìn những chi tiết vũ khí được đúc bằng đồng thời kỳ Đông Sơn, không ít người sẽ lầm tưởng chúng là sản phẩm cơ khí thời cận - hiện đại.