Maritime Bank bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

08/10/2015 09:18
(GDVN) - Từ ngày 8/10/2015, HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) chính thức bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng.