Cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào James Joyce (1882-1941) (P3)

15/08/2012 09:46
(GDVN) - Mặc dù Ulysses được coi một trong những cuốn sách quan trọng nhất của thế kỷ XX, và nhiều người đã nghe về tác phẩm này, nhưng ít người đã thực sự đọc vì cuốn sách này nổi tiếng là rất khó đọc. Đó là một cuốn sách không bình thường. Nhiều nhà văn sau này đã đọc cuốn sách này và viết lại nó theo một lối diễn đạt dễ hơn cho người đọc.

Cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào James Joyce (1882-1941) (P2)

14/08/2012 11:30
(GDVN) - James Joyce đã sống ở rất nhiều thành phố ở châu Âu như Pola, Rome, Trieste, Zurich, Paris. Mỗi nơi ông ở lại đánh dấu bằng một tác phẩm văn học lớn. Sự nghiệp viết văn của James Joyce bắt đầu với tuyển tập đầu tay Người Dublin (Dubliner) với 14 truyện ngắn, và cuốn truyện này được viết ở Pola, Rome, Trieste, và cuối cùng được in ở London.

Cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào James Joyce (1882-1941)

13/08/2012 08:47
(GDVN) - Nhân dịp 130 năm, năm sinh của đại thi hào James Joyce (1882–1941) - người được coi là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất tới phong trào văn mới của thời kỳ đầu thế kỷ 20, Báo GDVN xin giới thiệu loạt bài về cuộc đời và sự nghiệp của James Joyce cùng một số tác phẩm bất hủ của ông.