Tôi đã nói chuyện với phụ huynh như thế

07/10/2017 06:25
(GDVN) - Tôi đã kể cho phụ huynh nghe về việc dạy học của giáo viên trên lớp, về áp lực mà thầy cô phải vượt qua, về những học trò ngoan và những em còn lì lợm...