Trung Quốc ồ ạt nhập gạo Việt Nam

13/12/2012 13:11
Theo chuyên gia Calpe, trong 10 tháng đầu năm 2012, Trung Quốc đã nhập 1,43 triệu tấn gạo từ Việt Nam, nâng tổng mức nhập từ tất cả các nhà cung cấp lên 2 triệu tấn.