Facebook ngưng chức năng 'tag' hình

22/09/2012 10:38
Facebook đã tạm ngưng công cụ nhận dạng khuôn mặt và gợi ý người dùng gắn (tag) người dùng khác khi tải ảnh lên trang mạng xã hội này.