Ai thấu hiểu nỗi khổ của chúng tôi?

14/08/2017 06:46
(GDVN) - Chuyện giáo viên lớp trên lãnh “hậu quả” của giáo viên lớp dưới đã trở nên bình thường. Thầy cô thường nói đùa đó chính là “cái nợ đồng lần” lẫn nhau.