“Cấm phụ nữ đoan trang": Diêm Thống nhất "tiếp tay" hay vô cảm?

28/11/2012 10:10
(GDVN) -  Từ sự thờ ơ của diêm Thống Nhất, đến sự mập mờ thông tin của đơn vị quảng cáo, nhiều khách hàng đặt câu hỏi, phải chăng chính diêm Thống Nhất cũng không xem đây là hình ảnh hay nội dung phản cảm và khi đơn vị quảng cáo đã chi tiền thì họ muốn quảng cáo gì là... quyền của họ?

Que diêm đặc biệt nước dập, chân di, gió thổi không tắt

06/10/2012 13:30
(GDVN) - Từ thời tiền sử, khi con người tìm ra lửa cũng là lúc lịch sử nhân loại bước sang một trang mới, lửa mang lại ánh sáng văn minh cho nhân loại. Để có được lửa ngày nay người ta dùng diêm, bật lửa, nhưng hễ gặp gió thổi, nước dập là ngọn lửa nhỏ ấy tắt ngấm. Nhưng có một que diêm đặc biệt, gió thổi không tắt, nước dập không xong, vứt xuống đất lấy chân dẫm lên di xuống cũng không làm nó tắt cháy.