Tăng Leopard 2 của quân đội Ba Lan tập trận bắn đạn thật

25/03/2013 15:05
(GDVN) - Leopard 2 là tăng chiến trường chủ lực được phát triển bởi Krauss-Maffei trong đầu những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Các xe tăng đầu tiên đi vào phục vụ vào năm 1979 và kế thừa thành công xe tăng chiến đấu chủ lực trước đó của quân đội Đức là Leopard 1.

Xem xe tăng Leopard 2 của Lục quân Ba Lan băng sông trong diễn tập

18/03/2013 15:17
(GDVN) - Leopard 2 là tăng chiến trường chủ lực được phát triển bởi Krauss-Maffei trong đầu những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Các xe tăng đầu tiên đi vào phục vụ vào năm 1979 và kế thừa thành công xe tăng chiến đấu chủ lực trước đó của quân đội Đức là Leopard 1.