Bàn về trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

22/10/2014 07:33
(GDVN) - Thảo luận về Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Quốc hội sẽ bàn về trách nhiệm của ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội, trách nhiệm với cử tri và tiếp công dân.