"Cho phép mang thai hộ rất có thể bị lợi dụng"

26/11/2013 14:11
(GDVN) - "Làm thế nào để kiểm soát được đúng là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là rất khó. Ngay cả bây giờ mang thai hộ đúng là vì mục đích nhân đạo, nhưng sau khi đẻ xong mà người mẹ lại nhận luôn đứa con do mình đẻ ra và không trả lại cho những người nhờ mang thai hộ thì sẽ xử lý thế nào? Bởi vì chúng ta chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, nghĩa là giúp nhau thôi, chứ không phải là hợp đồng thương mại gì, vì thế cũng rất khó xử lý nếu có tranh chấp", ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp.

Đề xuất 16 tuổi được kết hôn

06/07/2012 11:27
Nhiều thành viên ban soạn thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) đề xuất hạ tuổi kết hôn xuống 2 tuổi so với quy định hiện hành đối với cả nam lẫn nữ.

Gửi đơn xin... cưới thêm vợ cho chồng

08/06/2012 10:15
Một người vợ gửi đơn ra UBND xã xin cưới thêm vợ cho chồng. UBND xã té ngửa nhưng giải thích cỡ nào bà cũng không nghe, bà một mực yêu cầu xã phải can thiệp, giúp đỡ chuyện… trái pháp luật.

Đám cưới đồng tính: "Họ rất dũng cảm"

30/05/2012 16:23
Đó là nhận xét của ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) về đám cưới đồng tính nam vừa được tổ chức ở thị xã Hà Tiên, Kiên Giang gây xôn xao dư luận.