GS.Hoàng Xuân Sính: "Ngành sư phạm bị coi nhẹ mấy chục năm trước rồi"!

25/08/2013 09:30
(GDVN) - "Lúc đó, người ta quan niệm như vậy. Họ cho rằng, học trường y, dược thì thành phần gia đình phải thật tốt, vì có liên quan tới mạng sống con người, còn sư phạm không thể giết người bằng những lời nói. Nhưng họ không hiểu, ông thầy kém thì sẽ dạy sai và ngấm ngầm làm hại hàng nghìn học sinh". GSGS.TS.NGND Hoàng Xuân Sính đánh giá.

“Chính sách hiện nay không thu hút được người giỏi vào ngành Sư phạm"

20/08/2013 07:59
(GDVN) - "Trong khi nhà nước áp dụng chính sách ưu tiên miễn học phí đối với sinh viên sư phạm thì nhiều sinh viên tốt nghiệp lại không tìm được việc làm trong ngành giáo dục, kể cả các sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo sư phạm có uy tín, đó là một bất cập... vẫn còn hiện tượng tiêu cực trong tuyển dụng GV tại một số địa phương, gây bất bình trong dư luận".