Báo động số người báo mất giấy phép lái xe

07/08/2012 21:15
Sở GTVT sẽ quyết định thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) và hồ sơ gốc khi phát hiện các trường hợp người giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX hoặc hồ sơ lái xe giả và các hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại GPLX.