Chuyện người mổ 3.000 tử thi

28/06/2011 00:47
Trong muôn vàn công việc mưu sinh, nếu được lựa chọn chắc chẳng ai lại tự nguyện theo nghề... mổ xác. Nhưng, có một người rất tự hào với công việc này.