Săn mai "hoa miền Bắc, gốc miền Nam" chơi Tết

Năm nay, người dân miền Bắc đã có loài hoa mai của riêng mình - giống hoa mai Yên Tử “hai trong một” được lai ghép giữa giống mai của miền Nam và giống mai cổ thụ của vùng rừng núi thiêng Yên Tử.
Đang tải tin...