Quái gở thú ngâm rượu bào thai hổ

12/09/2012 07:40
Để có một bình rượu ngâm hà nàm hổ (bào thai của loài hổ), người ta phải bắt hổ mẹ còn sống, sau đó... mổ bụng để lấy bào thai ra.