Thủ tướng Iraq có nguy cơ mất chức

28/06/2014 07:15
(GDVN) - Đây là một sự can thiệp chính trị mạnh mẽ có thể đẩy nhanh sự chấm dứt trước thời hạn nhiệm kỳ tám năm của Thủ tướng Nuri al-Maliki.