Giảm nỗi lo về phí ngân hàng

Giảm nỗi lo về phí ngân hàng
(GDVN) - Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tất cả các chủ thẻ đều đồng ý sử dụng dịch vụ phải trả phí và chấp nhận mức phí ngân hàng đưa ra.