Ngân hàng tri ân khách hàng độc đáo

31/12/2015 09:25
(GDVN) - Bên cạnh cách tặng quà bằng hiện vật, nhiều nhà băng có cách tri ân khách hàng độc đáo như quan tâm đến đời sống tinh thần của khách hàng...