Ngân hàng Nhật muốn mua 20% cổ phần của Vietinbank

13/12/2012 15:35
Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ muốn hoàn tất việc mua 20% cổ phần của Vietinbank, giá trị khoảng 60 tỷ yen (725 triệu USD), trong nửa đầu năm 2013. Nhà băng này có thể còn muốn cử người tham gia HĐQT Vietinbank.