Chỉ trò giàu mới học kinh tế, ngân hàng

11/01/2013 13:04
Việc thí điểm tự chủ học phí các ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng đang được liên Bộ GD ĐT và Bộ Tài chính thực hiện đang có ý kiến trái chiều: quy định này làm giảm cơ hội học ngành 'hot' của học sinh thuộc gia đình có thu nhập trung bình.