Tin thế giới đọc nhanh trưa 23/11/2011

23/11/2011 12:45
(GDVN) - EU đưa ra đề xuất mới về hòa đàm Palestine-Israel; Thủ tướng Italy cam kết cải cách; Phong trào chiếm phố Wall đã tiến về Washington...