Nhiều sai sót trong đầu tư công, BT, BOT

08/07/2019 06:00
(GDVN) - Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát hiện nhiều sai sót, tồn tại trong đầu tư công và thực hiện các dự án BOT, vấn đề đầu tư công…