Con thích làm... vua

13/11/2011 13:50
Nếu để trẻ sống trong hoang tưởng toàn năng, khi lớn lên, trẻ sẽ có nguy cơ phạm pháp.