“Chính sách hiện nay không thu hút được người giỏi vào ngành Sư phạm"

20/08/2013 07:59
(GDVN) - "Trong khi nhà nước áp dụng chính sách ưu tiên miễn học phí đối với sinh viên sư phạm thì nhiều sinh viên tốt nghiệp lại không tìm được việc làm trong ngành giáo dục, kể cả các sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo sư phạm có uy tín, đó là một bất cập... vẫn còn hiện tượng tiêu cực trong tuyển dụng GV tại một số địa phương, gây bất bình trong dư luận".