"Bội thực" cấp phó

02/06/2015 14:00
(GDVN) - Vấn đề “lạm phát” cấp phó là chủ đề được quan tâm của nhiều Đại biểu Quốc hội khi bàn đến Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ.