Giáo viên trẻ làm chủ nhiệm dễ hay khó?

22/11/2019 06:31
(GDVN) - Đào tạo giáo viên chủ nhiệm tại trường thì chúng tôi luôn quan tâm đến trình độ chuyên môn, nhưng tính cách con người của giáo viên đó là việc quan tâm số một.